ستاری در گفتگو با مهر:

تاکید دولت تجاری سازی در پژوهش های بنیادی است/ بودجه قابل توجه برای تجاری سازی پژوهش

دولت

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه تاکید دولت در امر پژوهش های بنیادی در پیش گرفتن رویکرد تجاری سازی است، گفت: دولت بدین منظور بودجه قابل توجهی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بینی کرده است.

سورنا ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری تعدادی از ساختمانهای دولتی به بنیاد ملی نخبگان در تهران و شهرستانها به منظور توسعه امر پژوهش اظهار کرد: این موضوع تنها مربوط به امروز نیست و از قبل هم چنین بوده است.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان ستادهای استانی دارد که از طریق استانداری ها برای آنها جا تعیین شده و ساختمانهایی به ستادهای استانی بنیاد ملی نخبگان داده شده است. این موضوع تصمیم جدیدی نیست و از دولت قبلی این اتفاق افتاده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که جدا از موضوع افزایش بودجه صندوق نوآوری و پژوهش تصمیم گیری از سوی شخص رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید برای توسعه امر پژوهش اتخاذ شده است یا خیر تصریح کرد: ما یک بحثی داریم به اسم پژوهش های بنیادی که منابع پیش بینی شده برای آن همان یک تا 3 درصدی است که همواره در ضوابط بودجه لحاظ می شود.

وی گفت: بحث ما برای موضوع پژوهش های بنیادی سوق دادن آن به سمت تجاری سازی است که برای این امر عدد قابل توجهی در بودجه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی دیده شده است که انشاالله لحاظ خواهد شد.