درگیری های دیروز در مصر دستکم 37 مجروح بر جای گذاشت

مصر,تظاهرات

تهران - ایرنا - در جریان تظاهرات و درگیریهای دیروز طرفداران ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری برکنار شده مصر با نیروهای امنیتی و پلیس این کشور دستکم 37 نفر مجروح شدند.

شبکه ˈالجزیرهˈ روز شنبه اعلام کرد: دیروز تظاهرات گسترده ای در چندین استان مصر برگزار شد. ˈاتحاد ملی حمایت از مشروعیتˈ، تظاهرات اعتراض آمیز این هفته را با شعار ˈقانون اساسی ما قانون مصوب 2012 استˈ، برگزار کرد.

در برخی شهرهای مصر این تظاهرات به صحنه حمله نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان تبدیل شد که به گفته وزارت بهداشت این کشور 37 نفر در جریان این درگیریها مجروح شدند.

شاهدان عینی گفتند: پلیس در این حملات از گاز اشک آور، گلوله های ساچمه ای و حتی گلوله های جنگی استفاده کرد.

وزارت کشور مصر هم اعلام کرد که حدود 100 نفر در جریان این تظاهرات به اتهام هایی مانند نداشتن مجوز تظاهرات و مختل کردن عبور و مرور و آشوبگری ، بازداشت شدند.

تظاهرات مخالفت با کودتای نظامی مصر و قانون اساسی جدید این کشور که در ماه ژانویه آینده به همه پرسی گذاشته می شود، در قاهره، الجیزه، اسیوط و اسکندریه برگزار شد.

حاضران در این تظاهرات اعلام کردند که همه پرسی قانون اساسی مصر را تحریم می کنند. آنان افزودند که تمامی رویدادهای مصر پس از سوم جولای که محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد، یک کودتای نظامی است.

مترجمام 1491**1651
کد N20710