بان کی مون و شورای امنیت حمله به پایگاه سازمان ملل درجنوب سودان را محکوم کردند

سازمان ملل,سودان جنوبی

نیویورک- ایرنا- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت، حمله به پایگاه این نهاد بین المللی در جنوب سودان را بشدت محکوم کرده و خواستار اشد مجازات برای عاملان آن شدند.

به گزارش ایرنا دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت با صدور بیانیه هایی با خانواده دو صلحبان این نهاد بین المللی که در جریان حمله روز گذشته گروههای شورشی به پادگان سازمان ملل در ایالت جونگلی سودان جنوبی کشته شدند، ابراز همدردی کردند.

بان کی مون در بیانیه اش تصریح کرده است به تلاش هایش برای تماس با گروههای مختلف به منظور خاتمه دادن به اقدامات خشونت آمیز ادامه خواهد داد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از سران گروههای مخالف خواسته است با قطع فوری درگیریهای خونین، آماده از سرگیری مذاکرات شوند.

اعضای شورای امنیت نیز در بیانیه خود از همه دولتها و سازمانهای دارای نفوذ در حل مناقشه سودان جنوبی خواسته اند از نفوذ خود برای متقاعد کردن رهبران گروههای شورشی برای شرکت در مذاکرات آشتی ملی استفاده کنند.

شورای امنیت همچنین تأکید کرده است؛ گروهها و افرادی که مرتکب نقض گسترده حقوق بشر در آن کشور شده اند، باید هر چه سریعتر محاکمه شوند.

بر اساس گزارش های رسمی سازمان ملل 13 هزار نفر از مردم سودان جنوبی به دلیل درگیری های شدید بین گروه های شورشی با نیروهای دولتی به مراکز سازمان ملل متحد در ˈجوباˈ پایتخت این کشور فرار کرده اند.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل سه گذشته پس از ملاقات با سالوا رییس جمهوری سودان جنوبی از وی خواست زمینه را برای گفت وگو با مخالفان فراهم کند.

اروپام**1908**1504
کد N20622