سید حسن نصرالله - پایانی:

تصمیم حزب الله برای حضور در سوریه قاطع، نهایی و راهبردی است/ برخی برای ایجاد ناامنی در لبنان کمر همت بسته‌اند

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه مراسم بزرگداشت شهادت حاج حسان اللقیس فرمانده شهید حزب الله لبنان اظهار داشت: اطلاعات فعلی درباره جنگ در سوریه، اهداف ، گروههای تروریستی و تهدیدات موجود در این کشور نشان می دهد که بحران سوریه تهدیدی برای ملت سوریه است و تهدیدی برای لبنان و کل منطقه و موضوع فلسطین و حتی تهدیدی برای اهل سنت و دیگر اقلیتهای دینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه مراسم بزرگداشت شهادت حاج حسان اللقیس فرمانده شهید حزب الله لبنان با اشاره به برخی مسائل واهی درباره ارتباطات حزب الله لبنان  اظهار داشت: یک جریان سیاسی دیگر در لبنان وجود دارد که علیه حزب الله فعالیت می کند و هماهنگی مشخصی با طرفهای دیگر دارد.

وی افزود: برخی جریانهای سیاسی در لبنان حزب الله را تکفیری و تمامیت خواه و قاتل می خوانند که این اقدام خطرناکی محسوب می شود. به نظر می رسد هدف از این گونه اظهارات اعلام جنگ علیه حزب الله لبنان باشد. اما آنها باید اگر جنگ دارند این موضوع را به ما بگویند. همه باید بدانند که حزب الله فقط با دشمن صهیونیستی جنگ دارد.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: همچنین نباید طرفی خطرناک بودن حملات اخیر علیه ارتش لبنان را دست کم بگیرد. ارتش لبنان تکمیل کننده دولت لبنان است. در واقع ارتش لبنان ضامن امنیت کشور است و همه باید در راستای حفظ آن تلاش و همکاری کنند.

وی تاکید کرد: همه می دانیم که اگر ارتش لبنان جایگاه خود را از دست دهد چه اتفاقاتی رخ می دهد. خوشبختانه هنوز همه طرفها به اقدامات مناسب و بی طرفانه ارتش اعتقاد دارند.

سید حسن نصرالله درباره تشکیل دولت لبنان اظهار داشت: ما همچنان به تشکیل دولت وحدت ملی برای اساس توافق سیاسی فراگیر اعتقاد داریم، تشکیل این دولت به معنای دولت بی طرف نیست و دولت بی طرف را ما دولت فریبکاری می دانیم.

وی افزود: ما کسی را به تشکیل دولت لبنان توصیه نمی کنیم بلکه این مسئله یک مسئولیت ملی است که هر فرد لبنانی باید بر اساس حس مسئولیت  و وطن دوستی خود به آن اقدام کند. رهایی لبنان از بحران فعلی با تشکیل دولت وحدت ملی محقق می شود.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: عدم تشکیل دولت لبنان به نفع هیچ طرفی نیست و همگان باید به این مسئله واقف باشند.

وی درباره حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه اظهار داشت: در گذشته ما در این باره صحبتهای مختلفی مطرح شده است. آنچه هم اکنون در سوریه وجود دارد چیست؟ ما باید درباره وقایع میدانی درست و واقعی صحبت کنیم. در گذشته به ما می گفتند شما اشتباه می کنید اما حالا باید گفت که شما خودتان اشتنباه می کردید.

سید حسن نصرالله گفت : آیا شما تاکنون درباره درگیری داعش و النصره که دارای رهبری واحد الظواهری هستند چیزی نشنیده اند، آیا درباره کشتارها و غارتهایی که از یکدیگر انجام می دهند نشنیده اند. من درباره اقلیتهای دینی صحبت نمی کنم درباره افرادی صحبت می کنم که دارای مشی واحد و رهبر واحد هستند.

وی افزود: اطلاعات فعلی درباره جنگ در سوریه، اهداف، گروههای تروریستی و تهدیدات موجود در این کشور نشان می دهد که بحران سوریه تهدیدی برای ملت سوریه است و تهدیدی برای لبنان و کل منطقه و موضوع فلسطین و حتی برای اهل سنت و دیگر اقلیتهای دینی نیز هست.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: آنچه که در سوریه و به ویژه عدرا رخ می دهد نشان می دهد که هدف نبرد در سوریه حمله به یک قومیت خاص نیست و مسائل بزرگتری وجود دارد.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به مواضع برخی شخصیتهای سیاسی در لبنان درباره اینکه تمام مسائل را به حضور حزب الله لبنان در سوریه مرتبط می کنند، افزود: باید به آنها بگوییم که این مواضعشان درست نیست. اما هدف از این مواضع این است که حزب الله را از پیگیری اهداف خود منع کنند.

وی تاکید کرد: به آنها می گوییم که هر موضعی در این باره بگیرید و هر فشاری وارد کنید بر روی تصمیم ما برای حضور در سوریه تاثیرگذار نخواهید بود و لغزشی در اراده ما ایجاد نخواهد شد. تصمیم ما برای حضور در سوریه نهایی، قاطع و تغییر ناپذیر است.

وی با اشاره به اظهارات برخی افراد درباره مرتبط کردن موضوع تشکیل دولت لبنان به پیروزیهای حزب الله لبنان در سوریه اظهار داشت: موضوع حضور ما در سوریه به تشکیل دولت لبنان ارتباطی ندارد و بسیار بزرگتر و مهم تر و بالاتر از این مسائل است. موضوع حضور در سوریه استراتژی و راهبرد ما محسوب می شود.

سید حسن نصرالله افزود: متاسفانه باید در موضوعی با نگرانی سخن بگویم، در جایی از این منطقه طرفی وجود دارد که به علت شکستهای متعدد و ناامیدی شدید خود در صدد انفجار وضعیت در لبنان است. من در این باره هشدار می دهم و همه طرفها در لبنان باید در این باره هوشیار باشند.

وی تاکید کرد: تحول جدیدی و خطرناکی وجود دارد که باید همگان در لبنان با دقت و هوشیاری عمل کنیم.

سید حسن نصرالله در پایان اظهارات خود با اشاره به منزلت بالای شهید حاج حسان اللقیس تاکید کرد: ما با رهبران شهید عهد می بندیم که مقاومت در فکر و جریان و اولویتهای ما قرار دارد و ما نبرد را ادامه می دهیم.