سید حسن نصرالله - 2:

حسان اللقیس از مغزهای متفکر مقاومت بود/ رژیم صهیونیستی را عامل ترور می دانیم

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت شهادت حاج حسان اللقیس فرمانده شهید حزب الله لبنان تاکید کرد بر اساس شواهد و قرائن، رژیم صهیونیستی را مسئول ترور شهید اللقیس می دانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت شهادت حاج حسان اللقیس فرمانده شهید حزب الله لبنان اظهار داشت: اما درباره شهید حسان اللقیس باید بگویم که ایشان دارای ابتکارات متعدی بود و مغز متفکر بسیاری از عملیاتهای مقاومت بود.

وی افزود: رژیم صهیونیستی همواره در پی ترور مغرهای متفکر حزب الله لبنان بوده است و حاج حسان اللقیس یکی از این مغزهای متفکر بود. البته وی برای من برادر، دوست و همراه زمان کودکی ام در بعلبک بود.

دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد وی فردی بود که شب و روز کار می کرد و مسئولیت اقدامات خود را می پذیرفت.

سید حسن نصرالله درباره عملیات ترور اللقیس تاکید کرد: تمام مدارک و قرائن ما را به همان اظهارات قبلی می رساند و رژیم صهیونیستی را پشت پرده این اقدام می دانیم. البته تحقیقات ما در این باره ادامه دارد..

وی افزود: اطلاعاتی در دست داریم که نشان می دهد حسان اللقیس بارها هدف عملیاتهای تروریستی نافرجام رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.

ادامه دارد...