نوبخت:درامد بودجه 93 حدود 7.3 درصد کمتر از سال جاری خواهد بود

نماز جمعه,بودجه

تهران - ایرنا - سخنگوی دولت گفت: براساس پیش بینی ها بودجه سال 1393 با توجه به تحریم های مختلف حدود 7.3 درصد کمتر از بودجه سال جاری است و به همین دلیل بودجه 93 اندکی نسبت به بودجه امسال انقباضی تر خواهد بود.

ˈمحمد باقر نوبختˈ در سخنان پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران، درباره بودجه سال آینده افزود: به دلیل تحریم از ظرفیت تولید بیش از 4 میلیون بشکه ای تنها در حد یک میلیون بشکه استفاده می شود و اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که باید با تخصیص بهینه منابع به شکلی طراحی شود که استفاده مناسب انجام شود.

نوبخت گفت: بودجه سال 93 با پیش بینی کمتربودن منابع نسبت به سال جاری طراحی شده تا ازبرخورداری از ظرفیت های موجود نظام و توجه به معیشت مردم بتوان اقدامات مناسب را انجام داد.

وی اضافه کرد: درارتباط با مساله برخورداری ازظرفیت ها با عنایت به اینکه منابع دراختیار دولت برای امور عمرانی 33 درصد کمتر از سال جاری است باید با تدبیر از این رقم استفاده شود.

نوبخت با بیان آنکه ، صیانت از انقلاب اسلامی و پاسداری از میراث شهدا از وظایف است اما این صیانت به تناسب زمان در بخش های مختلف متفاوت است، اظهارداشت: با توجه یه شرایط کنونی نظام که بدخواهان و دولت های زور گو با تحمیل تحریم های اقتصادی در جهت فشاربر نظام ومحدود کردن معیشت مردم هستند عرصه اقتصادی از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری تصریح کرد: در عرصه اقتصادی با توجه به شدت تحریم ها مقاومت و مقابله با تحریم های دشمن بسیار پراهمیت و ضروری است و به همین جهت مقام معظم رهبری در سیاست گذاری و راهبردی که برای سال جاری بیان داشتند مساله حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را به عنوان دو رویکرد مورد تاکید قرار دادند.

نوبخت اظهار داشت: حماسه سیاسی با درک مردم فهیم به خوبی در 24 خرداد ماه نمایان شد و دولت تدبیر و امید با خرد ورزی و حماسه سیاسی مردم مشغول به کار شد و در استمرار فعالیت سیاسی دولت برخاسته از اراده مردم در عرصه های بین المللی در کمتر از 100 روز موفق شد حقوق حقه ملت را با منطقی قوی به جهانیان عرضه کند و بر همین اساس در توافق نامه ژنو چرخه سوخت هسته ای مورد پذیرش قرار گرفت .

وی با اشاره به پذیرش و تصویب پیشنهاد نظام جمهوری اسلامی ایران که از سوی ریاست جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر جهان عاری از خشونت و افراط گری مطرح شده بود ، گفت:این در حالی است که تمامی تلاش بد خواهان اسلام براین راستا بود که از اسلام به جای چهره مهربان و مقدس تصویری خشن ارایه کنند که موفق نشدند و این موفقیت برای فرزند حوزه و دانشگاه و نظام بود.

سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود گفت: حماسه اقتصادی به دنبال حماسه سیاسی مورد انتظار و توجه است ضمن آنکه حماسه اقتصادی با شکل گیری اقتصاد مقاومتی قابل عرضه و ارایه است.

وی با بیان آنکه در اقتصاد مقاومتی دو ویژگی مهم باید مد نظر قرار گیرد ، اظهارداشت:اقتصاد مقاومتی به معنای استواری در مقابل فشار های درونی و بیرونی و همچنین برخورداری از تمام ظرفیت های داخلی اقتصاد و کشور است.

نوبخت با اشاره به ظرفیت های بزرگ انسانی منابع طبیعی و مالی در کشور ، ادامه داد: باید از این منابع در جهت استقرار ایران در جایگاه نخست اقتصادی در منطقه استفاده کرد و هدف سند چشم انداز 20 ساله نیز همین است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصریح کرد: برخوداری از تمامی ظرفیت های نظام و توجه به معیشت مردم از موارد اقتصاد مقاومتی است زیرا مردمی که قرار است درمقابل اقتصاد جهانی و دولت های زورگو مقاوم باشند، باید دارای برنامه های اثر بخش و واقع بینانه باشند.

وی ادامه داد: امکان برخورداری از ظرفیت های داخلی و توجه به معیشت مردم بدون برنامه ریزی امکان ناپذیر نیست.

سخنگوی دولت با بیان آنکه، قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه که هم اکنون سومین سال آن را طی می کنیم نیز در راستای سند چشم انداز 20 ساله است ، گفت: برای شکل گیری اقتصاد مقاومتی باید امسال و سال آینده برنامه یک ساله ای از این برنامه پنج ساله در راستای سند چشم انداز تهیه شود و این برنامه در لایحه بودجه سال 93 طراحی شده است.

وی ادامه داد: بودجه سال 93 علاوه بر اینکه چگونگی مقدرات کشور را پیش بینی می کند در راستای اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی و همچنین برنامه یک ساله از برنامه 5 ساله و سند چشم انداز است.

ادامه دارد..

اقتصام(3)** 9141**1590
کد N20164