یاد و خاطره مولانا توسط ایرانیان در قونیه ترکیه گرامی داشته شد

ایران,ترکیه

آنکارا - ایرنا - موسسه سروش مولانا با برگزاری مراسمی یاد و خاطره ˈمولاناˈ شاعر پارسی گوی ایرانی را در قونیه ترکیه گرامی داشتند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در این مراسم که با حضور شماری از ایرانیان و مسوولان نهادهای مختلف ترکیه برگزار شد ، نخست گروه موسیقی مقامی اتحاد جام به اجرای قطعاتی پرداخت.

دکتر ˈایرج شهبازیˈ استاد دانشگاه تهران سپس در سخنانی به موضوعات ˈ فرافکنی و مرگ در اندیشه ˈ مولانا پرداخت.

وی گفت : مولانا از پنج نوع فرافکنی سخن گفته است و از نظر او قریب به اتفاق ما انسان ها در این پنج ساحت دست به فرافکنی می زنیم که یکی از انواع فرافکنی در ارتباط با ساحت خداوند است. اکثر ما انسان ها تصویر خود از خداوند را فرافکنی می کنیم و خداوند را شبیه آن صفات می دانیم.

وی در باره اندیشه مرگ در اندیشه مولانا افزود : مولانا در سرتاسر مثنوی پیامی جز دعوت به نیستان عدم ندارد. دعوت به سوی عدم و مرگ برای او نه ترساننده است و نه درد و رنج و فشاری دارد. در واقع مولانا مرگ را عروسی جان با خدا می داند.

وی گفت : انسان ها از دوران کودکی با مفهوم مرگ آشنا می شوند و افراد زیادی سعی می کنند با نیندیشیدن به مرگ از آن فرار کنند. این افراد از مکانیزم هایی همچون استثنا انگاری، باور به یک نجات دهنده شخصی، انسان انگاری مرگ، شوخی و تمسخر برای نیندیشیدن به مرگ استفاده می کنند در حالی که ما هر چه تلاش کنیم از آن فاصله بگیریم مرگ بیشتر به ما نزدیک می شود و به طرق مختلف خود را به ما می نمایاند.

خاورم ** 230** 3404
کد N19867