استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی:

تصویب پیشنهاد روحانی شنیده شدن صدای صلح دوستی ایران در جهان است

سیاست خارجی,سازمان ملل

تهران-ایرنا - استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت:تصویب پیشنهاد روحانی با موضوع جهان علیه خشونت و افراطی گری در مجمع عمومی سازمان ملل را می توان شنیدن صدای صلح دوستی ایران برای جهان دانست.

«افشین زرگر» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:حضور ایران در مجامع بین المللی هر چه پررنگ تر باشد و هر چه صدای ایران را سازمان های بین المللی و کشورهای دنیا بهتر بشنوند، ایران بهتر و بیشتر می تواند در تحولات بین المللی و منطقه ای به ایفای نقش بپر دازد.

وی افزود: از سوی دیگر در سال های گذشته تصویر غلط و نامناسبی از ایران در عرصه بین الملل ترسیم شده بود که تصویب پیشنهاد رییس جمهور و تدوین قطعنامه ای براساس این نظریه با عنوان جهان علیه خشنونت و افراطی گری در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا تصویر واقعی ایران را به معرض نمایش می گذارد.

وی خاطر نشان کرد:از سوی دیگر اقداماتی از این دست می تواند تعاملات ایران با مجامع بین المللی را تقویت کند و عاملی است که باعث می شود سایر کشورها به ایران توجه بیشتری کنند.

این کارشناس علوم سیاسی اضافه کرد: بنا بر این پذیرش این طرح، علاوه براینکه به نفع ایران در درجه نخست خواهد بود به برقراری صلح و دوری از خشونت و تقویت همکاری بین کشورها در این راستا نیز کمک بسیار خواهد کرد.

به گفته وی، مورد تایید قرار گرفتن پیشنهاد ایران نشان داد که این کشور می تواند در ارتقای قواعد و استانداردهای بین المللی ،همکاری با سازمان ملل متحد در جهت توسعه روابط صلح آمیز با جهان و اقدام براساس موازین بین المللی در جهت دوری از خشونت و گسترش صلح و ثبات نقش بسیار موثری در عرصه جهانی ایفا کند.

زرگر عنوان کرد: البته قطعنامه های سازمان ملل به جز موارد خاص ضمانت های اجرایی ندارند. در واقع در بسیاری از موارد نظیر این قطعنامه کشورها بر مبنای رضایت خود تن به اجرای تعهدات و قواعد بین المللی می دهند.اما به طور قطع تصویب طرحی با موضوع جهان عاری از خشونت در شرایط امروز جهان بی تاثیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه این موفقیت دیپلماتیک قدرت مانور ایران را بیش از پیش خواهد کرد، افزود:به ندرت در برنامه کاری سازمان ملل حرف ها و خواسته های کشورها و به معنی دیگر صدای آنها شنیده می شود و یا بسیاری از آنها سخن و یا طرحی در ابعاد جهانی برای گفتن ندارند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد که دولت روحانی به پشتوانه حمایت داخل و تیم قوی که در قوه مجریه دارد،ضمن دستیابی به موفقیت های داخلی، در عرصه خارجی نیز به توفقیات مهمی دست یابد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز قطعنامه پیشنهادی از سوی ایران در مورد جهان علیه خشونت و افراطی گری را با اجماع به تصویب رساند.

ایده اصلی این پیش نویس از سوی دکتر روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه در نیویورک مطرح شد و هدف آن ارتقاء و تقویت روحیه تعامل و حرکت در جهت رفع خشونت و افراطی گری در سراسر دنیا است

سیام(4)9173**1436
کد N19853