دیدگاه صاحب نظران درباره تصویب پیشنهاد روحانی برای جهانی عاری از خشونت

روحانی,پیشنهاد سازمان ملل

تهران – ایرنا - کشورهای عضو سازمان ملل در حالی به طور قاطع به پیشنهاد حسن روحانی رییس جمهور برای مقابله با افراط گرایی و خشونت رای مثبت دادند که در داخل کشور نیز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران آن را نشانه اعتدال، تدبیر و امید ایران برای جهانیان دانستند.

حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهریور ماه گذشته در پیشنهادی خواستار جهان عاری از خشونت شده بود و این پیشنهاد با رای مثبت 190 کشور عضو سازمان ملل متحد به قطعنامه مقابله با افراط گرایی و خشونت تبدیل شد.

ˈصفر نعیمی رزˈ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن پیشنهاد رییس جمهوری کشورمان در سازمان ملل متحد، سیاست جمهوری اسلامی ایران را همزیستی مسالمت آمیز با جهانیان و دوری از هرگونه خشونت دانست و گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران همواره دوری از خشونت و افراطی گری بوده و مردم ما همواره خواهان صلح و آرامش بوده اند.

وی افزود: آقای روحانی دولت خود را در ایران به دولت تدبیر و امید نامگذاری کرد و همواره خواهان اعتدال در جامعه بود و امروز در این پیشنهاد از جهانیان می خواهد که خواستار اعتدال، تدبیر و امید باشند.

همچنین عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: تصویب پیشنهاد دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری مبنی بر جهان عاری از خشونت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تبلیغات سوء دشمنان علیه کشورمان را خنثی می کند.

سید باقرحسینی در گفت وگوی با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه خشونت در هیچ جا پسندیده نیست، افزود: خشونت در هیچ جا مگر در مورد کسانی که حرکت خشونت آمیز می کنند، پسندیده نیست و به مصداق آیه اشداء علی الکفار و رحما بینهم تنها باید در مقابل دشمنان دین خدا با شدت برخورد کرد و غیر از این درست نیست.

وی اضافه کرد: تصویب پیشنهاد رئیس جمهوری موفقیتی برای جمهوری اسلامی به شمار می رود بویژه در جهانی که تلاش می شود تا کشور ما را افراطی و خشونت طلب معرفی کنند و این امر هم پیامی برای جهانیان است و هم تبلیغات سو علیه ملت و نظام ما را خنثی می کند.

از سوی دیگر عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس نیز با تاکید بر این که تفکر دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برای دنیا آشناست گفت: تصویب قطعنامه جهان ضدخشونت و افراطی گری که به پیشنهاد دکتر روحانی در مجمع سازمان ملل صورت گرفته در راستای ایجاد اعتدال برای جهان است.

بهروز نعمتی با بیان این که تصویب این قطعنامه بدون داشتن مخالف به این معناست که دنیا متوجه این موضوع شده که ایران به دنبال جهانی ضدخشونت و افراط گری است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دنیا تشنه عدالت است گفت: همگان به دنبال اعتدال واقعی هستند و مطمئنیم که روزی اعتدال همه دنیا را فراخواهد گرفت.

همچنین کارشناس ارشد روابط بین الملل تصویب طرح پیشنهادی دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران با موضوع جهان علیه خشونت و افراطی گری در سازمان ملل را اصلی سازنده دانست و گفت:پذیرش این موضوع با رای اکثریت کشورها جایگاه سیاسی ایران را در عرصه بین الملل ارتقا می دهد.

حسن بهشتی پور افزود: ثبت یک پیشنهاد در عرصه بین الملل به طور قطع یک پیشنهاد است،اما زمانی می تواند به نتیجه نهایی برسد که در عرصه دیپلماسی نیز تاثیر داشته باشد و با جدیت دنبال و اجرایی شود.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل ادامه داد: البته اجرای این پیشنهاد تنها وظیفه ایران نیست، بلکه با بسیج همه کشورها و خواست آنها برای رفع هرگونه افراط گری و خشونت از جهان محقق می شود.

عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفت : با تصویب قطعنامه جهان ضد خشونت و افراطی گری در مجمع سازمان ملل به پیشنهاد دکتر حسن روحانی ، شعار اعتدال از ایران فراتر خواهد رفت و در دنیا فراگیر می شود .

ˈعباسعلی منصوریˈ در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره تصویب قطعنامه جهان ضد خشونت و افراطی گری در مجمع عمومی سازمان ملل که به پیشنهاد دکتر حسن روحانی رییس جمهوری بوده است، گفت : این پیشنهاد که از سوی رییس جمهوری مطرح شده برگرفته از تعالیم اسلامی است .

نماینده مردم کاشان در مجلس نهم اظهار داشت: با تصویب این قطعنامه جهانیان بیشتر با روح تعالیم اسلامی اشنا خواهند شد و این باعث افتخار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند زبان گویای اسلام در دنیا باشد.

اقتصام (2) ** 1574**1436
کد N19848