اخوان المسلمین اتهام های تروریستی علیه مرسی را رد کرد

اخوان المسلمین,مرسی,اتهام تروریسم

تهران-ایرنا-گروه اخوان المسلمین روزپنجشنبه رای دادگاه مصرعلیه محمد مرسی رییس جمهوری برکنار شده این کشور و دیگر اعضای این گروه را محکوم کرد و اتهامات مطرح شده درمورد اقدامات تروریستی مرسی وانجام توطئه به کمک گروه های خارجی راˈمضحکˈ خواند.

به گزارش ایرنا به نقل ازخبرگزاری رویترز، یک روز پس ازمحاکمه مرسی و 35 تن از رهبران ارشد اخوان المسلمین، این گروه اسلامگرا مصرانه از همه ملت ها خواست تا مصر را برای آزاد کردن رییس جمهوری سابق این کشور زیر فشار قرار دهند.

اتهام های وارد شده به مرسی و دیگر اعضا می تواند مجازات مرگ به همراه داشته باشد.

دادستان عمومی مصر پرونده مرسی و همقطارانش را به عنوانˈبزرگترین پرونده مربوط به دسیسه چینی در تاریخ مصرˈعنوان کرده است.

او درمورد جزییات مربوط به این پرونده از یک ˈطرح تروریستیˈ سخن گفته است که به سال 2005میلادی باز می گردد و گروه فلسطینی حماس هم در آن دست داشته است.

گروه اخوان المسلمین نیزدربیانیه خود که ازلندن صادرشده است، اتهام علیه مرسی و یارانش را رد کرده و آن راˈفصل تازه ای ازجنایت های کودتاگران نظامی علیه مردم مصرˈ عنوان کرده است.

مترجمام ** 2044 ** 1064
کد N19726