اعتراض علیه دولت اتریش کارمندان را به خیابان ها کشاند

تهران-ایرنا-اعتراض به سیاست های دولت جدید اتریش موجی از تظاهرات را علیه حاکمان میانه روی این کشور در پی داشته و هزاران تن از فرهنگیان و کارمندان را به خیابان ها کشانده است.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز دراین باره از وین نوشت: ده ها هزار تن از کارمندان دولت روزگذشته در پایتخت این کشور اروپایی تظاهرات کردند تا از دولت بخواهند دستمزدها را افزایش دهد و سیاست عدم استخدام کارمندان جدید را پایان بخشد.

دولت میانه روی اتریش این هفته با این قول بر سر کار آمد که انسجام خود را حفظ کند و نگذارد سطح زندگی در اتریش تقلیل یابد.

با این همه اقدام رهبران جدید این کشور در ادغام وزارتخانه های علوم و اقتصاد با هدف صرفه جویی درهزینه ها، بسیاری از گروه ها را در اتریش خشمگین کرده است.

براساس اعلام پلیس40 هزار کارمند در تظاهرات روز گذشته شرکت داشتند.

ˈاولین اوسترمانˈرهبر52 ساله اتحادیه مالی کارمندان دولت که دراین تظاهرات شرکت کرده بود درمورد پایین تر بودن دستمزدها نسبت به نرخ تورم و توقف استخدام ها در بخش های دولتی، گفت : همه سعی دولت این است که پول ذخیره کند.

او گفت: هر روز که می گذرد ما کارکنان بیشتری را از دست می دهیم و درعین حال مجبوریم با پول کمتر کار بزرگتر بکنیم.

کارمندان اتریشی به خاطر برخورداری از امنیت شغلی و حقوق بالای بازنشستگی پیوسته حسادت دیگران را برانگیخته اند و ساختار پرداخت ها در این کشور به گونه ای بوده که هر دوسال افزایش حقوق وجود داشته است.

اما امروز اتحادیه های تجاری دراین کشورکه تظاهرات اعتراضی علیه دولت را سازماندهی کرده اند از حقوق اندک اعضای خود می گویند.

اتریش درمیان کشورهای اتحادیه اروپا ازدومین رشد بالای اقتصادی برخوردار است و پایین ترین نرخ بیکاری را دارد.

مترجمام ** 2044 ** 1064
#/
کد N19724