عراقچی: ایران خط قرمزهایش را برای غرب تبیین می کند

عراقچی,ایران,مذاکرات

برلین-ایرنا-ˈسیدعباس عراقچیˈمعاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت: ایران خط قرمزهایش را برای دستیابی به توافقی جامع در ژنو تنظیم کرده و آنها را برای کشورهای عضو گروه1+5 تبیین خواهد کرد.

عراقچی روزپنجشنبه درگفت وگو با روزنامهˈزوددویچه زایتونگˈآلمان ضمن تاکید بر اینکه غنی سازی درخاک ایران، خط قرمز این کشور است، گفت: هرگونه درخواست برای تعطیلی تاسیسات اتمی ایران نیز خط قرمز ما به شمار می رود.

زوددویچه زایتونگ نوشت:رسانه های غربی پیشتراین احتمال را مطرح کرده بودند که ایران ممکن است برای دستیابی به توافق نهایی،ناچار به تعطیلی برخی تاسیسات اتمی خود از جمله نیروگاه آب سنگین اراک و مرکز فردو شود.

مترجمام**9163 ** 1064
کد N19628