عضو کمیسیون امنیت ملی:

تصویب پیشنهاد روحانی در سازمان ملل تبلیغات سو دشمنان را خنثی می کند

مجلس, امنیت ملی

تهران - ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تصویب پیشنهاد دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری مبنی بر جهان عاری از خشونت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تبلیغات سوء دشمنان علیه کشورمان را خنثی می کند.

سید باقرحسینی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا به دنبال تصویب این پیشنهاد گفت: پرهیز از خشونت و حرکت اعتدالی که از شعارهای دکتر روحانی است، از مهم ترین اهداف اخلاق اسلامی است و رئیس جمهوری پیشنهاد خود مبنی بر پرهیز از افراط و تفریط را براساس آموزه های دینی مطرح کرد.

وی با بیان اینکه خشونت در هیچ جا پسندیده نیست، افزود:خشونت در هیچ جا مگر در مورد کسانی که حرکت خشونت آمیز می کنند، پسندیده نیست و به مصداق آیه اشداء علی الکفار و رحما بینهم تنها باید در مقابل دشمنان دین خدا با شدت برخورد کرد و غیر از این درست نیست.

وی ادامه داد: دین ما افراط و تفریط را حتی در عبادت، که انسان را از سایر وظایف خود دور کند، پذیرفته نیست.

به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی تصویب پیشنهاد رئیس جمهوری در مجمع عمومی حرکتی خوبی است و انشاءالله در عمل هم در کشورخودمان افراط و خشونت نداشته باشیم .

وی ادامه داد: در بعد بین المللی نیز امیدواریم در دنیا همه به این نتیجه برسند که انسان به حکم انسانیت باید به حق خودش قانع باشد و از سوی دیگر در معرض خشونت قرار نگیرد.

حسینی اضافه کرد: تصویب پیشنهاد رئیس جمهوری موفقیتی برای جمهوری اسلامی به شمار می رود بویژه در جهانی که تلاش می شود تا کشور ما را افراطی و خشونت طلب معرفی کنند و این امر هم پیامی برای جهانیان است و هم تبلیغات سو علیه ملت و نظام ما را خنثی می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ظاهرا برخی کشورهای منطقه که پروژه ایران هراسی را همواره در دستور کار قرار دارند، از تصویب این پیشنهاد جمهوری اسلامی ناراحت هستند و این موفقیت خوبی برای کشورمان بوده و چهره واقعی جمهوری اسلامی را به دنیا نشان می دهد.

به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی همان کسانی که پروژه اسلام هراسی را مطرح می کنند، کارهایی انجام می دهند، که نشان دهند اسلام دین خشونت است در حالی که اسلام برای جان و مال و ناموس همه بشریت احترام قائل است.

حسینی تصریح کرد: افرادی که خشونت طلب هستند،از حوزه دین و اعتقادات خارجند و این افراد می خواهند فراتر از اسلام حرکت کنند که این قابل قبول نیست.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز قطعنامه پیشنهادی از سوی ایران در مورد جهان علیه خشونت و افراطی گری را با اجماع به تصویب رساند.

ایده اصلی این پیش نویس از سوی جناب دکتر روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و هدف آن ارتقاء و تقویت روحیه تعامل و حرکت در جهت رفع خشونت و افراطی گری در سراسر دنیا است.

سیام 2021**م.د**1436
کد N19620