احمد شفیق و پسران مبارک تبرئه شدند

آفریقا و خاورمیانه

دادگاهی در مصر امروز آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک و همچنین پسران دیکتاتور سابق مصر را از یک اتهام تبرئه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع قضایی مصر اعلام کردند که دادگاهی در این کشور امروز احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر را از اتهام فساد مالی تبرئه کرد.

این دادگاه همچنین جمال و علاء فرزندان مبارک را نیز از اتهامات مشابه احمد شفیق تبرئه کرد. احمد شفیق متهم بود که 40 هزار متر از اراضی مربوط به انجمن افسران نیروی هوایی مصر را در استان اسماعیلیه به قیمتی پایین تر از ارزش واقعی آنها فروخته است.

دادگاه مصر احمد شفیق را به طور غیابی محاکمه کرد زیرا وی از زمانی که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب مصر در برابر محمد مرسی رقیب خود با شکست مواجه شد تاکنون در دبی بسر می برد.