فیصل مقداد:

اولویت ژنو 2 باید بر توقف کشتار در سوریه متمرکز باشد

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر امور خارجه سوریه امروز در سخنانی اعلام کرد که اولویت نشست ژنو 2 باید بر توقف کشتار در سوریه متمرکز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با تلویزیون سوریه بر پایبندی دولت سوریه به برگزاری نشست ژنو 2 برای حل بحران کشورش تاکید کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما آماده ایم تا ژنو 2 با موفقیت برگزار شود و در این نشست بر منافع ملت سوریه در مبارزه با تروریسم و گشودن باب گفتگوهای فراگیر میان سوری ها تاکید شود گفتگوهایی که به حل بحران سوریه کمک کند.

مقداد تصریح کرد: بند اصلی که هر شهروند سوری باید بر آن متمرکز شود، توقف کشتار و خشونت در کشور است و باید فورا درباره توقف خشونت ها توافق شود و بنابراین نباید غیر از این، اولویت دیگری در نشست ژنو 2 وجود داشته باشد چرا که سازنده نخواهد بود وقتی از حل بحران سوریه سخن بگوییم و حال آنکه گروه های مسلح در سوریه به کشتار ادامه دهند.