وزارت خارچه چین خبر داد:

پشتیبانی یک ناو چینی از کشتی آمریکایی حامل سلاح های شیمیایی سوریه

آفریقا و خاورمیانه

وزارت خارجه چین اعلام کرد که یک ناو متعلق به این کشور از کشتی آمریکایی حامل سلاح های شیمیایی سوریه و روند انهدام آنها پشتیبانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که کشورش در روند نابودی سلاح های شیمیایی سوریه مشارکت خواهد کرد و یک ناو را برای پشتیبانی از کشتی آمریکایی حامل سلاح های شیمیایی سوریه در نظر خواهد گرفت.

سلاح های شیمیایی سوریه قرار است با یک فروند کشتی آمریکایی مجهز به تجهیزات انهدام مواد خطرناک شیمیایی سوریه در آب های بین المللی و به روش تجزیه ای منهدم شوند. با توجه به خطرناک بودن انتقال سلاح های شیمیایی سوریه به کشورهای دیگر هنوز توافقی درباره مکانی که کشتی آمریکایی حامل سلاح های شیمیایی سوریه پهلو خواهد گرفت حاصل نشده است.

وزارت امور خارجه چین همچنین ابراز امیدواری کرد که روند نابودی سلاح های شیمیایی سوریه به سهولت انجام شود چرا که این امر نقش بسزایی در حل و فصل سیاسی قضیه سوریه و نیز برقراری امنیت و ثبات در منطقه خواهد داشت.