کارشناسان خواستار محدودیت قدرت سازمان جاسوسی آمریکا شدند

آمریکا اروپا

کمیسیونی از کارشناسان ارتباطات از رئیس جمهوری آمریکا خواستند با انجام اصلاحاتی در آژانس امنیت ملی این کشور قدرت آن را محدود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، کمیسیونی متشکل از کارشناسان آمریکایی، در گزارش نهایی خود بر لزوم اصلاح در ساختار و ماموریت های آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) تاکید کردند.

در این گزارش که شب گذشته از سوی کاخ سفید منتشر شد کارشناسان مذکور خواستار تعیین حدودی برای دسترسی NSA به اطلاعات و نیز همکاری این سازمان با دولت های همپیمان آمریکا شدند. با این حال در این گزارش بر ادامه ماموریت های جاسوسی NSA که به عنوان وظیفه اصلی این سازمان تعریف شده، تاکید شده است.

در پایان گزارش 300 صفحه ای کارشناسان آمریکایی، تشدید فعالیت های جاسوسی در آمریکا نتیجه حملات 11 سپتامبر 2001 دانسته شده و هدف از آن حفظ آزادی های فردی و ارزش های دمکراسی عنوان شده است. به ادعای تهیه کنندگان این گزارش، مبارزه با فعالیت های تروریستی باید به شکل متعادل انجام گیرد اما این به معنی پایان مقابله با حملات تروریستی نیست.

گفتنی است اقدامات جاسوسی آمریکا از شهروندان جهان نه تنها انتقاد محافل داخلی این کشور بلکه خشم کشورهای همپیمان واشنگتن را نیز به دلیل جاسوسی از مقامات آنها، برانگیخته است.