سازمان عفو بین الملل:

گروه "داعش" مردم را در سوریه شکنجه می کند و به قتل می رساند

آفریقا و خاورمیانه

سازمان عفو بین الملل امروز در گزارشی اعلام کرد که گروه داعش، مردم را در سوریه شکنجه می کند و به قتل می رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین الملل امروز در گزارشی شبکه القاعده را به آدم ربایی، شکنجه و کشتار بازداشت شدگان در زندان های سری در سوریه متهم کرد.

در این گزارش آمده است که در میان کسانی که از سوی گروه داعش به اسارت درآمده اند کودکان زیر 8 سال وجود دارند که در شرایط بسیار بد و غیر انسانی بسر می برند.

در ادامه گزارش گفته شده است: مردان نقاب پوش اقدام به ربودن زندانیان می کنند و آنها را در حبس انفرادی قرار می دهند. اعضای گروه داعش این زندانیان را در دادگاه هایی که از سوی آنها تشکیل شده است به اعدام یا شلاق محکوم می کنند.

سازمان عفو بین الملل همچنین در گزارش خود به نقل از زندانیان نوشت که گروه داعش آنها را شلاق می زند و با جریان برق شکنجه می کند. اعضای این گروه همچنین آنها را در وضعیت دردناکی به نام عقرب نگه می دارند.