روزنامه رسالت: مذاکرات ایران با 1+5در همه دولتها محرمانه بوده/ فاش شدن مذاکرات یعنی قطع گفت وگو

روزنامه رسالت نوشت:

گفتگوهای ایران و 1+5  در دولت های گذشته و در دولت فعلی مهر محرمانه دارد.
واقعا علت چیست؟ علت واقعی آن لحن گفتگوهای دو طرف است که گاهی به قطع گفتگو منجر می شود.‏
چرا دولت موقت سقوط کرد و از آن پس گفتگو و رابطه با آمریکا قطع شد و حتی تلاشهایی که به ابتکار مک فارلین صورت گرفت جواب نداد؟ چون لحن آمریکاییها یک لحن فوق العاده بی ادبانه و تحکم آمیز و زور گویانه است به گونه ای که اگر گوشه ای از این گفتگوها فاش شود، مردم ایران به خیابانها خواهند ریخت و پاسخ طرف مقابل را همچنان‌که طی سه دهه گذشته داده اند قوی تر و محکم تر از لحن دیپلماتها خواهند داد.‏
فاش کردن گفتگوها تنها فایده ای که دارد قطع گفتگو است. لذا جمع بندی این بوده که کاری به متن گفتگو نداشته باشیم، نتیجه گفتگو فاش شود آن هم نه همه آن.

1717

کد N19346