تمدید فعالیت هیات اجرایی کمیته مقابله با تروریسم

سازمان ملل,92,مجامع‌جهانی,حملات یازده سپتامبر 2001,آمریکا,شورای امنیت

همشهری‌آنلاین: شورای امنیت سازمان ملل متحد دوره فعالیت هیات اجرایی کمیته مقابله با تروریسم را تا سال ۲۰۱۷ تمدید کرد.

جهان > مجامع‌جهانی- همشهری‌آنلاین:
شورای امنیت سازمان ملل متحد دوره فعالیت هیات اجرایی کمیته مقابله با تروریسم را تا سال ۲۰۱۷ تمدید کرد.

بنا به گزارش سایت سازمان ملل ،بدین ترتیب هیات اجرایی و مدیریت  کمیته مقابله با تروریسم (سی‌تد)سازمان ملل متحد تا  4 سال دیگر تا روز 31 دسامبر 2017 به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

هیات اجرایی کمیته مقابله با تروریسم یک هیات تخصصی است که به‌عنوان بخش ویژه و کارشناسی سیاسی سازمان ملل عمل می‌کند.

کمیته بر روند اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تروریسم توسط کشورهای مختلف ،نظارت می کند.

این هیات به کمیته مقابله با تروریسم و کشورهای عضو سازمان ملل درخصوص برخورد با فعالیت‌های تروریستی در داخل و خارج از خاک‌شان کمک می‌کند.

کمیته مقابله با تروریسم بعد از حملات یازده سپتامبر 2001 تشکیل شد.