هشدار بان کی مون درباره ادامه خشونتها در سودان جنوبی

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل سازمان ملل ضمن با ابراز نگرانی درباره ادامه خشونتها در سودان جنوبی درباره سرایت آن به مناطق مختلف این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، بان کی مون گفت: خشونت در سودان جنوبی که صدها کشته برجای گذاشته است طی روزهای گذشته به مناطق مختلف این کشور کشانده شده است.

وی افزود: این بحران سیاسی نیاز به حل فوری از راه گفتگو و راهکار سیاسی دارد.خطر انتقال خشونت به استانهای دیگر در سودان جنوبی وجود دارد و ما نشانه ها و شواهدی در این زمینه در اختیار داریم.

شایان ذکر است که درگیری های سودان جنوبی که به دنبال کودتای مشار ریاک معاون سالوا کر میاردیت رئیس جمهوری این کشور  رخ داد تاکنون 500 کشته و 800 زخمی به دنبال داشته است و نیروهای وفادار به مشار ریاک یک منطقه را در استان جانقلی اشغال کرده اند.