اسنودن به نمایندگان اروپا گزارش می‌دهد

حقوق ارتباطات بین‌الملل,ارتباطات,روندها,ادوارد اسنودن,اتحادیه اروپا

همشهری آنلاین: همکار سابق دستگاه جاسوسی آمریکا قرار است ماه ژانویه در برابر کمیته تحقیق پارلمان اتحادیه اروپا درباره رسوایی شنود آژانس امنیت ملی آمریکا گزارش بدهد.

فضای سایبر > روندها- همشهری آنلاین:
همکار سابق دستگاه جاسوسی آمریکا قرار است ماه ژانویه در برابر کمیته تحقیق پارلمان اتحادیه اروپا درباره رسوایی شنود آژانس امنیت ملی آمریکا گزارش بدهد.

شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، یوزف ویدنهولتسر، نماینده اتریشی پارلمان اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد ادوارد اسنودن قرار است ماه ژانویه در تماس ویدئویی این جلسه را برگزار کند.

ابتدا قرار بود اسنودن این تماس ویدئویی را امروز برگزار کند و به سوالات نمایندگان اتحادیه اروپا پاسخ دهد. اما امروز به جای آن گلن گرینوالد، خبرنگار افشاگر انگلیسی با این سرویس از برزیل مهمان این کمیته بود.

گرینوالد اسنادی را از اسنودن در روزنامه گاردین انگلیس چاپ کرد و به این ترتیب رسوایی دستگاه جاسوسی آمریکا مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفت.