درخواست سازمان های امدادرسان برای برقراری "آتش بس انسان دوستانه" در سوریه

آفریقا و خاورمیانه

نمایندگان سازمان های امدادرسانی اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواستار برقراری "آتش بس انسان دوستانه" در سوریه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروهی از سازمان های امدادرسانی در سوریه از طرف های درگیر این کشور خواستند، "آتش بس انسان دوستانه" برای کمک به قربانیان و جنگ زدگان برقرار کنند.

این گروه ها با اعلام این که کمک های انسان دوستانه به مناطق درگیری سوریه نباید متوقف شود، خواستار همکاری تمامی گروه های درگیر با سازمان های امدادرسانی شدند.

گروه های امدادرسانی همچنین ماموریت کمک رسانی در سوریه را تراژیک ترین ماموریت از این نوع در عصر حاضر نامیده و تاکید کردند با فرارسیدن زمستان وضعیت در سوریه اسفناک تر می شود. گفتنی است گزارش ها حاکی است علاوه بر کشته و مجروح شدن ده ها هزار نفر، میلون ها شهروند سوریه ای از درگیری های نظامی که بیش از دو سال ادامه دارد، متاثر شده اند.