تصرف منطقه حامیه بور از سوی مخالفان رئیس جمهوری سودان جنوبی

آفریقا و خاورمیانه

منابع آگاه در سودان جنوبی از تصرف یک منطقه در استان جانقلی از سوی وفاداران به ریاک مشار معاون سابق سالو کر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در سودان جنوبی اعلام کردند: نیروهای وابسته به قبلیه النویر و حامی ریاک مشار معاون سالوا کر میاردیت منطقه حامیه بور در استان جانقلی در سودان جنوبی را به تصرف خود درآورده اند.

این منابع بیان کردند: نیروهای وابسته به ریاک مشار موفق شدند نیروهای دولتی را از این منطقه عقب برانند.

از سوی دیگر روزنامه الشروق سودان اعلام کرد: ریاک مشار به قبیله النویر وابسته است و نیروهای وفادار به وی بر حامیه بور به فرماندهی پیتر قدیت مسلط شده اند.