تصاویر تشییع پیکر شهید محمود سراب‌قوچانی جانباز ۷۰ در صد

دفاع مقدس,شهید

همشهری آنلاین: تصاویر زیر مربوط به تشییع پیکر شهید «محمود سراب‌قوچانی» جانباز ۷۰ در صد دفاع مقدس می‌باشد که در شهر مقدس مشهد صورت گرفته.

دفاع > شهید- همشهری آنلاین:
تصاویر زیر مربوط به تشییع پیکر شهید «محمود سراب‌قوچانی» جانباز ۷۰ در صد دفاع مقدس می‌باشد که در شهر مقدس مشهد صورت گرفته.