49 نفر در ترکیه به اتهام فساد مالی بازداشت شدند

آمریکا اروپا

پلیس ترکیه 49 نفر از جمله فرزندان شماری از وزرای دولت را به اتهام رشوه و فساد مالی بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز ، پلیس ترکیه 49 نفر از جمله فرزندان سه نفر از وزرای دولت این کشور را در آنکارا و استانبول به اتهام فساد مالی گسترده و رشوه بازداشت کرد.

در میان این بازداشت شدگان، فرزندان وزرای کشور، اقتصاد و محیط زیست ترکیه هم دیده می شوند.

در جریان این بازداشت ها شماری از مدیران ارشد و روسای پلیس نیز دستگیر شده اند.

بنا بر این گزارش، عملیات اخیر علیه فساد در ترکیه چالشی برای دولت رجب طیب اردوغان خواهد بود که ممکن است از سوی عبدالله گولن رهبر معنوی حزب عدالت و توسعه که ساکن آمریکا است صورت گرفته باشد.

اخیرا تنش هایی بین اردوغان و عبدالله گولن بر سر تعطیلی مدارس منتسب به گولن توسط دولت رخ داده بود.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هنوز واکنش رسمی به این واقعه نداشته است و فقط اظهار داشته است: آنهایی که توسط محافل تاریک داخلی و خارجی هدایت می شوند، نخواهند توانست مسیر ترکیه را عوض کنند.