آمادگی روسیه برای تامین امنیت لاذقیه هنگام عملیات امحای سلاحهای شیمیایی

آفریقا و خاورمیانه

روسیه اعلام کرد آماده تامین امنیت لاذقیه و آب های سوریه به هنگام اجرای عملیات نابودی سلاح های شیمیایی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، در حالی که سوریه بر اساس یک توافق بین المللی آماده تحویل سلاح های شیمیایی خود می شود، روسیه اعلام کرد آماده تامین امنیت این عملیات است.

واسیلس تیتوشکین نماینده روسیه در سازمان منع سلاح های شیمیایی اعلام کرد: روسیه آماده تامین امنیت لاذقیه و آبهای سرزمینی سوریه به هنگام اجرای این عملیات است.

روسیه اعلام کرده است آماده تامین خودروهای مورد نیاز برای انتقال سلاح های شیمیایی سوریه به بندر لاذقیه و اسکورت کشتی هایی است که این سلاح ها را حمل خواهند کرد.