ادامه تنشهای سیاسی در مصر؛

دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین خواستار تعطیلی کلاسهای درس شدند

آفریقا و خاورمیانه

طرفداران اخوان المسلمین در تظاهراتی تعطیلی کلاسهای درس دانشگاه تا زمان برکناری دولت فعلی مصر را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دهها نفر از دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین در دانشگاه الازهر امروز با برپایی تظاهراتی حمایت خود را از گروه اخوان المسلمین اعلام کردند. معترضان خواستار تعطیلی کلاس های درس شدند و اعلام کردند تا زمانی که کودتای نظامی ارتش (برکناری محمد مرسی) به پایان نرسد به اعتراضات خود ادامه خواهند داد و کلاس های درس را تعطیل خواهند کرد.

بنا بر اعلام منابع دانشجویی دانشگاه الازهر، معترضان درهای اصلی دانشکده های آموزش و تجارت را بستند و مانع از برگزاری کلاس های درس از سوی همکلاسی های خود و اساتید دانشگاه شدند.