فرجی دانا در پاسخ به ایلنا:

همه باید به مصوبات هیئت مرکزی گزینش دانشجو گردن نهیم

دولت

محرومیت دانشجویان محروم از تحصیل در زمان ما رخ نداده است در زمان پیش از ما بوده است. وزارت علوم در پاسخ به شکایت های دریافتی در این خصوص طی مکانیزم قانونی آن را به هیئت گزینش دانشجویان ارجاع داد.

وزیر علوم گفت: اگر هیئت مرکزی گزینش دانشجو را در موضع صدور حکم ببینیم، بنابراین در صورتیکه حکم محرومیت و یا رفع محرومیت دانشجویی را صادر کند نه تنها وزارت علوم بلکه همه نهادها باید به آن گردن نهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا فرجی دانا در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص انتقادات صورت گرفته از سوی برخی نمایندگان مجلس در خصوص بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها عنوان کرد: محرومیت دانشجویان محروم از تحصیل در زمان ما رخ نداده است در زمان پیش از ما بوده است. وزارت علوم در پاسخ به شکایت های دریافتی در این خصوص طی مکانیزم قانونی آن را به هیئت گزینش دانشجویان ارجاع داد.

وی با تأکید براینکه هیئت گزینش دانشجویان دارای اختیاراتی است که قانون به این هیئت داده است گفت: شاید 25 مصوبه در مورد محرومیت دانشجویان در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد و این شورا نیز مرتبا از هیئت مرکزی استعلام می کند بنابراین احکام مشخصی برای نحوه رسیدگی به آنها داده شده و همواره نیز در دسترس است.

فرجی دانا همچنین با بیان اینکه مصوبات هیئت گزینش دانشجو مخفی نیست و همه می توانند به آن مراجعه کنند، گفت: در این مصوبات تأکید بر عدم دخالت سایر نهادها آمده است. من در مصاحبه خود گفتم که کمیسیون اصل 90 و دیوان عدالت نیز حق ورود به این مصوبات را ندارند.

وزیر علوم همچنین خاطرنشان کرد: اگر هیئت مرکزی گزینش دانشجو را در موضع صدور حکم ببینیم، بنابراین در صورتیکه حکم محرومیت و یا رفع محرومیت دانشجویی را صادر کند نه تنها وزارت علوم بلکه همه نهادها باید به آن گردن نهیم.

کد N19091