قائم مقام وزیرکشور خبر داد: امیدواری وزارت کشور برای بازگشایی «خانه احزاب» در زمستان

فارس نوشت:

حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور  درباره جزئیات نشست وزیر کشور با 48 حزب که قرار است در آینده برگزار شود، از امیدواری وزارت کشور برای بازگشایی خانه احزاب تا آخر سال و در زمستان خبر داد و گفت: ما در این جلسه نقطه نظرات دبیران احزاب را می‌شنویم و یکی از مسائل قطعاً‌ خانه احزاب خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما از حقوق صنفی احزاب که یکی از مصادیق آن خانه احزاب است،‌ دفاع می‌کنیم، لذا نظرات احزاب را در این زمینه می‌شنویم و در حد قوانین به پیشنهادات ترتیب اثر می‌دهیم.
/17220

 

کد N19048