عمرو موسی:

عبدالفتاح السیسی گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری مصر است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس کمیته تدوین قانون اساسی مصر عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع این کشور را بهترین گزینه برای ریاست جمهوری مصر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عمرو موسی رئیس کمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر موسوم به کمیته 50 اظهار داشت که عبدالفتاح السیسی گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری است و جایگزینی برای وی وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب افزود: در صورتی که عبدالفتاح السیسی با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مخالف باشد، مردم وی را به سوی نامزدی سوق خواهند داد.

عمرو موسی خاطرنشان کرد: اغلب مصری ها خواهان ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی هستند و همه باید این فرصت را برای وی فراهم کنند.

اظهارات عمرو موسی در حالی مطرح می شود که بسیاری از مقامات مصری پیش از این نامزدی عبدالفتاح السیسی در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر را شایعه خوانده بودند.