برکناری پنج رئیس پلیس ترکیه

واحد مرکزی خبر نوشت:

به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، در حالی که دیروز سه شنبه شماری از نزدیکان دولت ترکیه در چارچوب پرونده فساد مالی بازداشت شدند امروز پنج رئیس پلیس این کشور نیز از کار برکنار شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا به نقل از روزنامه حریت، برخی از این روسای پلیس کسانی هستند که دیروز سه شنبه دستور حمله به بعضی مناطق در استانبول را در ارتباط با پرونده فساد مالی صادر کرده بودند.
پلیس ترکیه دیروز سه شنبه 49 نفر را در استانبول و آنکارا بازداشت کرد. از جمله افراد بازداشت شده می توان به پسران چندین وزیر و تاجر سرشناس اشاره کرد که به ویژه به فساد مالی ، پولشویی و تقلب در مزایده های دولتی مربوط به ساخت مساکن دولتی متهم هستند.
نام پسران وزرای کشور، اقتصاد و شهرسازی که هر سه از اعضای حزب بانفوذ عدالت و توسعه هستند در میان بازداشت شدگان به چشم می خورد.
سلیمان اصلان مدیر کل بانک بزرگ دولتی هالکبانکاسی ترکیه و بازرگانان سرشناس بخش ساختمان سازی نیز بازداشت شده اند. شهردار یکی از بخش های استانبول که او نیز از اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه است در میان بازداشت شدگان قرار دارد.
به گفته ناظران سیاسی، در پس پرده حمله به محافل نزدیک به دولت ترکیه می توان نبرد قدرت را میان حزب دولتی رجب طیب اردوغان نخست وزیر و حزب هزیمت جستجو کرد. دو حزبی که پیش از این هم پیمان بودند.
گفته می شود دستگاه قضایی و پلیس ترکیه در کنترل حزب هزیمت فتح الله گولن است. وی از سال 1999 در آمریکا زندگی می کند.
گولن از زمانی که حزب عدالت و توسعه در ماه نوامبر تصمیم گرفت چندین مرکز کمک آموزشی متعلق به حزب هزیمت را که منبع مهم درآمد این حزب است تعطیل کند ستیز با حزب عدالت و توسعه را آغاز کرده است.

5252

کد N18935

خواندنی از سراسر وب