ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران: /۲/

اتهام من امضای صورتجلسه است

سیاست داخلی

آقای «ب» به من گفت که یک سال این پول‌ها باقی می‌مانند و من وجوه مازاد پروانه جمع شده را تحویل خود ایشان داده‌ام و ایشان هم پذیرفته‌اند که پول در استانداری هزینه شده

متهم «ی. د» گفت: نقش بنده در این ماجرا که در دیوان محاسبات نیز تبرئه شده‌ام این است که فقط یک صورت جلسه را امضا کردم و در این صورتجلسه هم قید کردم که این پول فقط در جای خود و در امور اتباع هزینه شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ششمین جلسه رسیدگی به اختلاس از بیمه ایران که به ریاست قاضی محمدی کشکولی تشکیل شد، قاضی، آقای «ی. د» را جهت ادامه دفاعیات روز گذشته به جایگاه فرا خواند و خطاب به وی اظهار داشت: آقای «الف» ادعا کرده ۵۰۰ میلیون تومان به صورت چک توسط مسئول دفترشان به شما صادر شده است آیا این را قبول دارید یا خیر؟ که وی این ادعا را کذب محض دانست و گفت هیچ چکی به من داده نشده است.
قاضی پرونده در خصوص چک ۲۰۰ میلیون تومانی که متهم دریافت کرده از وی سئوال کرد و متهم در توضیح گفت: این وجوه به صورت مازاد در حدود بیست سال از همه استاندار‌ها به منظور کمک به استانداری‌ها گرفته می‌شد و این در حالی است که بنده زیر نظر استانداری‌ها کار می‌کردم و در طول ۵ سال هیچ دخالتی در این موضوع نداشته‌ام، ضمن اینکه آقای «م. ح» در طول جلسات گذشته اظهار داشته که معمولا استاندار در جلسات هیچ دخالتی نداشته است
و ی با بیان اینکه در جلسات شرکت نداشته ادعا کرد که در جریان موضوع نبوده و اگر همکاری صورت گرفته با نیت خیر انجام گرفته است.
قاضی خطاب به «ی. د» گفت: شما دخالت نمی‌کردید، اما از این جریان مطلع بودید و می‌توانستید مخالفت کنید.
«ی. د» در پاسخ گفت: من هم زیر مجموعه استاندار بودم و ضمناً آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی صراحتا اعلام می‌کند که من هیچ دستوری برای پرداخت عوارض صدور پروانه نداشته‌ام. در طول این۵ سال خدمت، یک سالش راکه هدایایی بدون محل مانده بود و ما در این خصوص استعلام کردیم و به ما گفتنند که آنرا در اختیار مجمع بگذاریم
«ی. د» خاطر نشان کرد: آقای «ب» به من گفت که یک سال این پول‌ها باقی می‌مانند و من وجوه مازاد پروانه جمع شده را تحویل خود ایشان داده‌ام و ایشان هم پذیرفته‌اند که پول در استانداری هزینه شده اما این را نپذیرفتند که به من تحویل دادند و استاندار تهران صراحتا پذیرفته که مبالغی را که در اختیار استاندار قرار داده است که خرج امورات غیر شخصی در استانداری شده است و از دادگاه می‌خواهم که یکبار دیگر در مورد این موضوع سئوال کند.
قاضی از متهم خواست تا در رابطه با عوارض اتباع به دادگاه توضیح دهد که «ی. د» در پاسخ به قاضی اظهار داشت: نقش بنده در این ماجرا که در دیوان محاسبات نیز تبرئه شده‌ام این است که فقط یک صورت جلسه را امضا کردم و در این صورتجلسه هم قید کردم که این پول فقط در جای خود و در امور اتباع هزینه شود.
وی همچنین در خصوص ۵۰۰ میلیون تومان که گفته شده به صورت چک توسط مسئول دفتر آقای «الف» به وی داده شده است، گفت: موضوع تبصره ۶۶ جز وظایف دفتر فنی و براساس شرح وظایف سلسله مراتبی، تخلفی که دوستان مرتکب شده‌اند به من بر نمی‌گردد.
وی گفت: وجوه ۲۰۰میلیون تومان مازاد بر پروانه‌ای که گرفته شده را قبول دارم، اما این وجوه توسط زیر مجموعه من گرفته شده است.
«ی. د» در پایان دفاعیات خود از دادگاه درخواست کرد که ورود و خروج ۵۰۰ میلیون تومان را از آقای «ج الف» بگیرند تا مشخص شود که این ۵۰۰ میلیون تومان طی چند فقره چک بوده است و به چه کسی تحویل داده شده است.

کد N18931