در انفجار بقاع 60 کیلو مواد منفجره به کار رفته بود

کد N18876