رئیس سازمان استاندارد منصوب شد

دولت

نیره پیروز بخت به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور رئیس سازمان استاندارد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور رئیس سازمان استاندارد شد.

 وی پیشتر مدير كل دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان استاندارد بوده است.