رسولی در گفت‌وگو با ایلنا:| 129540

دیدار وزیرکشور با احزاب گامی برای بازشدن فضای‌سیاسی است

سیاست داخلی

عضو هیئت رئیسه بنیاد باران تقاضای اعلام موضع وزارت‌کشور در مورد احزاب و موانع پیش روی آن‌ها و معلق بودن خانه احزاب را از مهم‌ترین مسائلی عنوان کرد که احزاب صرف نظر از نوع تفکرشان می‌توانند در این دیدار مطرح کنند.

عضو هیئت رئیسه بنیاد باران با تاکید براهمیت ارتباط نزدیک دولت با احزاب به عنوان نمایندگان سیاسی جامعه، دیدار بین وزیر کشور و احزاب را نخستین گام در جهت باز شدن فضای سیاسی کشور عنوان کرد.
حسن رسولی در گفتگو با ایلنا، در خصوص وعده دیدار وزیر کشور با احزاب در روزهای آینده اظهار داشت: در صورتی که این خبر صحت داشته باشد و با توجه به اینکه یکی از ماموریت‌های اصلی و ملزومات وزارت کشور  توجه به مسائل سیاسی کشور و تعامل با احزاب است، می‌توان این اقدام را هرچند دیرهنگام اما نوید بخش دانست.
عضو هیئت رئیسه بنیاد باران همچنین تقاضای اعلام موضع وزارت کشور در مورد احزاب و موانع پیش روی آن‌ها و معلق بودن خانه احزاب را از مهم‌ترین مسائلی عنوان کرد که احزاب صرف نظر از نوع تفکرشان می‌توانند در این دیدار مطرح کنند.
وی در ادامه با تاکید براهمیت ارتباط نزدیک دولت با احزاب به عنوان نمایندگان سیاسی جامعه این اقدام دولت را نخستین گام در جهت باز شدن فضای سیاسی کشور عنوان کرد.

کد N18568