دعوت وزیر کشور از 48 حزب سیاسی برای هم‌اندیشی/ برگزاری نشست تا 20 روز آینده