فلاحت پیشه در گفتگو با مهر:

توافقنامه ژنو دچار سکته شده اما نمرده است

سیاست خارجی

یک کارشناس مسائل بین الملل در خصوص مواضع مختلف مبنی بر نقض روح یا متن توافقنامه ایران و 1+5 بعد از اقدام امریکا در وضع تحریم های جدید علیه ایران گفت: توافقنامه ژنو دچار سکته شده اما نمرده است.

حشمت الله فلاحت پیشه فعال سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدام اخیر آمریکا در تحریم چند شرکت ایرانی وتاثیر آن بر توافقنامه ژنو گفت: تحریمهای جدید به هر دلیلی که شکل گرفته باشد با روح موافقتنامه ژنو 3 در تباین است در ژنو 3 تاکید شده تا در 6 ماه آینده و زمان مقرر برای توافقها تحریم تازه ای شکل نگیرد و در مقابل ایران نیز برنامه هسته ایش را بر اساس توافقنامه به پیش ببرد.

وی با بیان اینکه ایران با آژانس توافقهای لازم را انجام داد افزود: آژانس حرکت ایران بر اساس توافقنامه ژنو را تایید کرد و تکلیف ایرانی به خوبی انجام شد.

فلاحت پیشه ادامه داد: اما در تکلیف انجام شده توسط 1+5 هم نوسان دیده شده و هم بازی به طوری که در تکلیف گفتاری دیدیم که آنها در موضع گیری های متفاوت گفتند که حق غنی سازی ایران مورد تایید قرار نگرفته و در تکلیف عملی هم مشاهده کردیم تحریمهای جدید را بر علیه کشورمان تصویب کردند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه دامنه تحریمهای اعمال شده وسیع نیست ادامه داد: این تحریمها در مقابل تحریمهای علیه ایران عمده نیست ولی با روح توافقنامه تناقض دارد. و این اقدام آنها این تئوری ایرانی که نمی شود به غرب اعتماد کرد را تقویت کرد.

فلاحت پیشه با بیان اینکه تحریمهای جدید اعمال شده تحریمهای جدیدی است افزود: این تحریمها ربطی به تحریمهای گذشته ندارد و به نوعی تحریم جدیدی است درواقع دولت آمریکا با تصویب این تحریمها سعی کرد هزینه توافق کنگره و دولت آمریکا را ایران بپردازد.و به نوعی آمریکا در صدد این بود تا به کنگره بفهماند دولت آمریکا استراتژی تحریم در مقابل ایران همچنان حفظ کرده است.

وی با بیان اینکه تحریمها علاوه به روح توافقنامه اصل توافقنامه را نیز به چالش کشیده است ادامه داد: به نظر من توافقنامه ژنو دچار یک سکته شده ولی با مرگ آن مخالفم و تنها راه احیای آن اقدامات اعتماد ساز دولت آمریکاست تا بتواند روح تازه ای در توافقنامه ژنو بدمد تا توافقنامه را بازسازی کند.

این فعال سیاسی در واکنش به این مساله که گفتگوی تلفنی ظریف و کری آیا تاثیری در احیای توافقنامه ژنو خواهد داشت یا نه گفت: جان کری سعی دارد توجیهات خودش را برای این رفتار بگوید و تلاش می کند طرف ایرانی مقتضیات دولت آمریکا را در نظر بگیرد این در حالی است که دولت آمریکا هم باید مقتضیات ایران را در نظر بگیرد زیرا مردم و به خصوص به فرضیه عدم اعتمادبه آمریکا اعتقاد دارند.

فلاحت پیشه در پایان با بیان اینکه آمریکا رفتارهای مثبت را در دستور کار قرار بدهد افزود: آمریکاییها کمتر از ایران به توافقنامه ژنو نیازمند نیستند و به همان اندازه به موفقیت این توافقنامه نیاز دارند.