اخبار ضد و نقیض درباره مرگ گورباچف

آمریکا اروپا

برخی از منابع خبری از مرگ میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهوراتحاد جماهیر شوروی خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، برخی منابع خبری از مرگ میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهور شوروری سابق خبر داده اند.

این در حالی است که سخنگوی وی خبر مرگ وی را تکذیب کرده است.

میخائیل گورباچف بر اثر بیماری در بیمارستانی در آلمان بستری است.