فعال بحرینی پس از آزادی:

مبارزه را تا تحقق خواست های ملت بحرین ادامه می دهیم

آفریقا و خاورمیانه

یک فعال بحرینی که عصر امروز به مدت دو ساعت به سبب یک مصاحبه تلویزیونی بازداشت شده بود از ادامه مبارزه با آل خلیفه تا تحقق خواست ملت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه صوت المنامه، سید یوسف المحافظه مسئول رصد و پیگیری مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: نظامیان رژیم بحرین عصر امروز مجید عبدالله معروف به حاج صمود 60 ساله را هنگام مصاحبه با شکبه اللولوه بازداشت کردند.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین بیان کردند: نظامیان رژیم حاج صمود را پس از دو ساعت آزاد کردند.

حاج صمود پس از آزادی خود گفت: من در عرصه می مانیم و برای گرفتن حقوق و مطالبات کامل از پای نخواهیم نشست،زندان برای ما اهمیتی ندارد ما بنده نخواهیم شد زیرا زمان بندگی به پایان رسیده است.

وی افزود: پیروزی نزدیک است و خواسته ها مردم بحرین محقق خواهد شد.من به خون شهدا وفادار می مانم و  در عرصه می مانم.