وزارت خارجه سوریه:

گزارش سیلستروم نشانه شکست طرحهای ضد سوری است

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به وزارت خارجه سوریه با اشاره به گزارش رئیس تیم حقیقت یاب سازمان ملل درباره سلاح شیمیایی در این کشور آن را در راستای شکست های سریالی طرحهای ضد سوری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع وابسته به وزارت خارجه سوریه اعلام کردند: گزارش آکی سیلستروم رئیس تیم حقیقت یاب سازمان ملل درباره سلاح شیمیایی بار دیگر این نکته را به اذهان یادآوری می کند که سوریه از سلاح شیمیایی ضد مردم خود استفاده نکرده است.

این منابع افزودند: گزارش سیلستروم دلیل روشن و قاطعی بر شکست های متوالی طرحهای ویرانگری است که حال حاضر و آینده سوریه و مردم و خط مشی سیاسی و تمدنی آن را نشانه رفته است.