ظریف:

تداوم تحریم سوءظن مردم به غرب را تعمیق می بخشد

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه تاکید کرد: مردم ايران عليرغم عدم خصومت و دشمني با غرب ، در عين حال سوء ظن و بي اعتمادي عميقي به غرب دارند و هرگونه تداوم فشار و تحريم و برخوردهاي ناعادلانه ، تنها موجب تعميق اين سوء ظن و بي اعتمادي در بين مردم ايران خواهد شد كه تبعات جبران ناپذيري بر جاي خواهد گذاشت.

ماسيمو دالما نخست وزير و وزير امور خارجه اسبق ايتاليا صبح امروز سه شنبه با محمد جواد ظريف ديدار كرد و در خصوص مسائل و موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

ظريف با اشاره به روابط خوب و دوستانه بين تهران و رم در دوران مسئوليت ماسيمو دالما ، بر اهتمام و آمادگی ايران براي تداوم و گسترش بيش از پيش اين روابط با كشورهاي اروپايي به خصوص ايتاليا تاكيد كرد و افزود : ايران با برخورداري از جايگاه و نقش بارز سياسي و ظرفيت و امكانات متنوع اقتصادي،  شريك مطمئني براي اروپاست.

وزير امور خارجه با تشريح ابعاد مختلف مذاكرات سخت و دشوار بين ايران و گروه 1+5 كه منجر به حصول توافق ژنو شد ، خاطر نشان كرد : غرب برداشت نادرستي از نحوه تعامل ايران دارد و به اشتباه تصور مي كنند كه اين رويكرد ناشي از تحريم و فشار است، درحاليكه مردم ايران با حضور حماسي در انتخابات رياست جمهوري رويكرد جديدي را در تعامل با جهان بر اساس احترام متقابل برگزيدند.

ظريف اظهار داشت : مردم ايران عليرغم عدم خصومت و دشمني با غرب ، در عين حال سوء ظن و بي اعتمادي عميقي به غرب دارند و هرگونه تداوم فشار و تحريم و برخوردهاي ناعادلانه ، تنها موجب تعميق اين سوء ظن و بي اعتمادي در بين مردم ايران  خواهد شد كه تبعات جبران ناپذيري بر جاي خواهد گذاشت.

رئيس دستگاه ديپلماسي با اشاره به اينكه غرب هم اكنون در مقابل يك انتخاب مهم و سرنوشت ساز در مقابل فرصت تاريخي تعامل همراه با احترام با ايران قرار گرفته است ، افزود : در صورت جلب اعتماد مردم ايران دورنماي روشني از همكاري و تعامل سازنده بر اساس منافع و مصالح مشترك در همه ابعاد بوجود خواهد آمد.

ظريف با ابراز تاسف از برخي نگرشهاي نادرست در غرب در تداوم رويكرد غيرسازنده فشار و تحريم و تلاش براي امتياز گيري از ايران با برداشت هاي يكجانبه از توافق  ژنو تاكيد كرد : متن توافق ژنو و نيز مذاكرات بين طرفين ، بر لزوم توازن و همزماني در اقدامات متقابل در اين روند صراحت دارد.

وزير امور خارجه با اشاره به جدي بودن ايران در حصول توافق و برطرف شدن اين بحران غيرضروري و رفع نگراني هاي منطقي طرف مقابل در  خصوص برنامه صلح آميز هسته اي ايران تاكيد كرد: غرب نيز بايد جديت خود را با برداشتن گامهاي درست و در پيش گرفتني رويكرد سازنده نشان دهد.

ظريف با اشاره به وجود مسائل و مشكلات بسيار مهم مرتبط با منافع و مصالح مشترك براي همكاري بين ايران و اروپا ، به سابقه همكاري ها در زمينه تحقق صلح و ثبات در منطقه از جمله در مورد افغانستان با ايفاي نقش موثر و خوب ايران و برخي كشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا اشاره كرد و افزود : هم اكنون نيز امكان همكاري بين ايران و اروپا براي مقابله با پديده هاي شومي مثل رواج افراط گرايي و ترويسم و نيز کمک به حل و فصل مسالمت آميز بحران در سوريه وجود دارد و خوشبختانه در اين ارتباط شاهد اتخاذ موضع مدبرانه دولت ايتاليا در مخالفت با توسل به زور و حمايت از راهكار سياسي بوديم.

ظريف تنها راه براي فائق آمدن و حل و فصل مسائل و مشكلات منطقه از جمله موضوع سوريه و قضيه فلسطين را احترام به خواست و احقاق حقوق مردم براي تعيين سرنوشت سياسي خودشان بدون مداخله و اعمال فشار خارجي دانست و افزود : صهیونیستها با هياهو و بهانه تراشي و دامن زدن به بحران هاي غيرضروري سعي دارند تا مسئوليت تداوم بحران واقعي و اصلي در منطقه يعني قضيه فلسطين را به دوش ديگران بياندازند ، در حاليكه اين موضوع تنها با ارائه يك راه حل عادلانه و احقاق حقوق همه مردم فلسطين حل و فصل خواهد شد و غرب به خصوص كشورهاي اروپايي بايد بدون توجه به اين بهانه تراشيها و اعمال فشار بر صهیونیستها ، حقوق مردم فلسطين را مد نظر قرار دهند.

ماسيمو دالما نخست وزير و وزير امور خارجه پيشين ايتاليا نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از ديدار با ظريف و آرزوي موفقيت براي وي در اين مسئوليت ، به تداوم و توسعه روابط خوب بين ايران و ايتاليا و رفت و آمد مقامات عاليرتبه دو كشور اشاره كرد .

دالما بر اشتياق و علاقه وافر كشورهاي اروپايي براي موفقيت كامل و نهايي روند مذاكرات بين ايران و گروه 1+5 تاكيد كرد و افزود : ايران در همه عرصه هاي سياسي ، اقتصادي و بازرگاني داراي ظرفيتهاي بسيار زيادي است و مي تواند شريك توانمندي براي اروپا در منطقه باشد و بدون نقش موثر ايران دستيابي به صلح ، ثبات و امنيت پايدار در منطقه امكان پذير نيست.

نخست وزير و وزير خارجه پيشين ايتاليا با ابراز خوشبيني از دورنماي روابط بين اروپا و ايران و اهتمام كشورهاي مهم و تاثيرگذار اروپايي از جمله آلمان و ايتاليا به توسعه و تعميق روابط با ايران ، بر ضرورت بهره گيري  از نقش و نفوذ ايران براي حل و فصل مسائل و بحرانهاي منطقه تاكيد كرد.

رئيس بنياد فرهنگي پيشروان اروپايي كه بنا به دعوت دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه كشورمان به تهران سفر كرده است ، همچنين خواستار تداوم و گسترش همكاري هاي مطالعاتي و تحقيقاتي با مراكز مطالعاتي ايران شد.