دیدگاه البشیر درباره روابط سودان و روسیه/ نشست کمیته وزارتی مشترک دو کشور برگزار شد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری سودان، روابط کشورش با روسیه را در زمینه سیاسی در بهترین حالت خود توصیف کرد و خواستار گسترش آن به ویژه در زمینه اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سودان، عمر البشیر که سرگئی دونسکوی وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه را به حضور پذیرفته بود، خواستار همکاری گسترده دو کشور در زمینه اقتصادی نیز شد.

این مقام روسی برای شرکت در نشست کمیته وزارتی مشترک سودان و روسیه به خارطوم سفر کرده است..

احمد صادق الکاروری وزیر معادن سودان و رئیس کمیته سودانی اعلام کرد در این دیدار روابط سودان و روسیه و راههای تقویت آن بررسی شد که یک رابطه استراتژیک به شمار می رود.

دونسکوی وزیر منابع طبیعی روسیه هم اعلام کرد این دیدار به بررسی همکاری دو کشور در زمینه حمل و نقل و ساخت بنادر و همکاری اقتصادی مشترک پرداخته شد.

به گفته وی، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به طور کامل از این مسائل حمایت کرد..

وی افزود درباره برنامه های کاری مشترک میان دو کشور برای پیشبرد چرخ توسعه به توافق دست یافتیم.

البشیر از امضای پروتکل و نقشه راه برای همکاری مشترک میان سودان و روسیه در پایان نشست کمیته وزارتی مشترک خبر داد.

کمیته وزارتی سودان و روسیه در زمینه همکاری اقتصادی و  تجاری در دوره نخست خود با مشارکت وزیرانی از دو کشور به کار خود پایان داد.