ولایتی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش:

بد‌ترین آفت یک پژوهش درونگرایی است

سیاست داخلی

این مرکز باید حالت پدرانه نسبت به مراکز آموزشی و پژوهشی و هم چنین پژوهشگران داشته باشند و در‌هایش را برای همه پژوهشگران باز کند، برون سپاری در پژوهش امری مهم است و مهم هدایت آنهاست.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت ایران و تعداد زیاد از دانشجویان ادامه داد: از ذهن پژوهشگر و مردم است که بیشترین سهم خدمات به اسلام را می‌توان داشت وبد‌ترین آفات یک پژوهش درو‌ن‌گرایی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استرا تژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران بر‌تر ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش اظهار کرد: اگر این کشور با این قدمت تاریخ ۱۰ هزار ساله باقی مانده است و توانسته همچنان سرافراز باشد به دلیل عدم گسست در حوزه فرهنگی است. ما در عرصه سیاست و حکومت داری شاهد گسست‌هایی بوده‌ایم اما در عرصه فرهنکی این اتفاق نیفتاده است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکر از حسن ظن مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس این مجلس گفت: باید از زحمات آقای روحانی که در دوره‌های قبلی ریاست این مرکز را بر عهده داشتند و موجب حفظ و اقتدار آن شدند تشکر بکنم، اما توقع این کشور از این نهاد پژوهشی بیش از اینهاست.
وی یکی از توقعات حکومت از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشیخص مصلحت نظام را ارتباط میان این مرکز با دیگر مرکزهای پژوهشی بالاخص با کشورهای اسلامی دانست وخاطر نشان کرد: متاسفانه این ارتباط میان نهادهای پژوهشی و جود ندارد و ما در پی برقراری ارتباط هستیم.
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در ادامه افزود: این مرکز باید حالت پدرانه نسبت به مراکز آموزشی و پژوهشی و هم چنین پژوهشگران داشته باشند و در‌هایش را برای همه پژوهشگران باز کند، برون سپاری در پژوهش امری مهم است و مهم هدایت آنهاست.
ولایتی با اشاره به ظرفیت ایران و تعداد زیاد از دانشجویان ادامه داد: از ذهن پژوهشگر و مردم است که بیشترین سهم خدمات به اسلام را می‌توان داشت و بد‌ترین آفات یک پژوهش درو ن‌گرایی است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام هدف اصلی این مرکز پژوهشی را حوزه جهان اسلام دانست و اظهار داشت: ما می‌‌خواهیم گامهایی برای احیا وایجاد پایه‌های نوین تمدن اسلامی را برداریم و شاهد اوج گیری تمدن اسلامی باشیم.
وزیراسبق امور خارجه با اشاره به اینکه باید اعتماد آفرینی وجهی باشد که از سوی این مرکز نشان داده شود، تصریح کرد: نباید غصه بی‌پولی و کمبود بودجه را خورد چرا که در صورت انجام کار دیگران به آن کمک خواهند کرد. این مرکز وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رئیس آن خود یکی از محققان بزرگ است از سوی دیگر این مرکز بازوی مشورتی رهبری است و ایشان انتظار دارند که مرکز تحقیقات استراتژیک عقبه نظام و کمک کار آن باشد.
ولایتی رصدکردن کارهایی که گفته می‌شود انجام شده ویادر حال انجام شدن است یکی دیگر از وظایف جدید مرکز تحقیقات استراتژیک دانست و ادامه داد: طبق برنامه ۱۴۰۴ما باید در حوزه‌های مختلف در منطقه اول باشیم. خوشبختانه در حوزه‌هایی مانند رشد علمی، فرستادن سفینه به فضا کارهای دفاعی و انرژی هسته‌ای کارهای خوبی انجام داده‌ایم، ولی در حوزه‌هایی مثل اقتصاد خیلی از آنچه انتظار داشته‌ایم فاصله داریم.
وی با تشکر از خدمات مسئولان سابق این مرکز مانند دکتر نوبخت و دکتر واعظی که به دولت رفته‌اند، ابراز داشت: ما سعی کرده‌ایم با آوردن افرادی همانند دکتر قاسمی رئیس سابق بانک مرکزی دکتر نوید طراح سند تحول آموزش و پرورش و دکتر ملکی در حوزه بین الملل اقدامات خوبی ا نجام بدهیم.
مشاور مقا م معظم رهبری در ادامه بیان کرد: ما باید با رصد کردن سیاست‌های کلی همانند اصل ۴۴ که ابلاغ و تبدیل به قا نون شده است ببینم که چه قدر این قانون پیش رفته است و اگر پیش نر فته است علت آنچه بوده است.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز تحولات به شکل سریعی صورت می‌گیرد، خاطر‌نشان کرد: ما نباید در حالتی قرار بگیریم که ببینیم چه پیش می‌آید، این حالتی منفعالانه است. بلکه باید با آینده پژوهی ببینم که آینده چه طور می‌شود و به استقبالش برویم و این آینده پژوهی حوزه وسیعی ازسیاست تا فن آوری‌های نوین را در بر می‌گیرد.

کد N17969