دریادار خادم بیغم:

حضور در اقیانوس هند جایگاه نیروی دریایی را در جهان ارتقا داد

نیروهای مسلح

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در جمع کارکنان ستاد این نیرو گفت: حضور ناوگروه های نیروی دریایی ارتش در شرق اقیانوس هند و ادامه آن به سمت خاور دور، جایگاه نیروی دریایی را در جهان ارتقاء داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش دریادار غلامرضا خادم بیغم جانشین نیروی دریایی با اشاره به کوشش و تلاش همه کارکنان و برنامه ریزی اداره عقیدتی سیاسی این نیرو در نشان دادن اقتدار و رشادت های دلاورمردان این نیرو در سالهای دفاع مقدس به خصوص عملیات مروارید در هفته نیروی دریایی، اذعان داشت: همه تلاش ها و برنامه ریزی ها برای نشان دادن بحث ارتقاء توانمندی و اهمیت نیروی دریایی در جامعه است و مهم تر از آن برنامه عملیاتی و راهبردی نیروی دریایی در فضای بین المللی بود که بازتاب خوبی داشت.

وی با بیان اینکه جایگاه نیروی دریایی به صورت چشمگیر و فزاینده در حال ارتقاء است افزود: حضور ناوگروه های نیروی دریایی ارتش در شرق اقیانوس هند و ادامه آن به سمت خاور دور، جایگاه نیروی دریایی را در جهان ارتقاء داده است.

وی با اشاره به حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشست بین المللی امنیت دریایی در کشور اندونزی، اظهارداشت: دریادار سیاری در سخنانش به نوع جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه اقیانوس هند تاکید داشت و امروز اثر گذاری نیروی دریایی ایران در منطقه بر کسی پوشیده نیست.

دریادار بیغم در پایان به ادامه تلاش های مناطق، پایگاهها و ستاد این نیرو اشاره کرد و گفت: از زحمات همه شما تشکر می کنم و امیدوارم با همت بلند بتوانیم این پیشرفت ها را تداوم ببخشیم و باعث سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.