تصویر نظامی صهیونیست کشته شده در راس الناقوره/ اعلام جزئیات درگیری در منطقه مرزی لبنان