آمریکا دانشگاه های رژیم صهیونیستی را تحریم کرد

آمریکا اروپا

سازمان مطالعات آمریکایی به دلیل نقض قوانین بین الملل و زیر پاگذاشته شدن قطعنامه های سازمان ملل از سوی رژیم صهیونیستی اقدام به تحریم دانشگاه های این رژیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، سازمان مطالعات آمریکایی که پنج هزار عضو دارد رای به تحریم کردن دانشگاه های رژیم صهیونیستی داد.

بر اساس اعلام این سازمان، 66 درصد از اعضای این سازمان از طرح تحریم دانشگاه های رژیم صهیونیستی حمایت کرده و یک هزار و 252 نفر از آنها نیز به طور مستقیم و به صورت الکترونیکی رای به بایکوت کردن این دانشگاه ها داده اند.

طرح تحریم دانشگاه های رژیم صهیونیستی 10 روز قبل در مجمع ملی این سازمان تصویب شده و سپس به رای گذاشته شده بود.

نکته جالب در مورد این سازمان آنکه برخی از اعضای آن را محققان یهودی تشکیل می دهند.