پیگیری وضعیت دیپلمات ربوده شده کشورمان در یمن از سوی ظریف

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با القربی وزیر امور خارجه یمن وضعیت نور احمد نیکبخت دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن را مورد پیگیری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز مراتب نگرانی جمهوری اسلامی ایران ، اقدام و همکاری دولت یمن برای بازگشت سالم وی به کشورمان را خواستار گردید و مسئولیت دولت یمن در این زمینه را مورد تاکید قرار داد.