کمیسر حفاظت از اطلاعات فدرال آلمان:

وسعت جاسوسی های آمریکا حیرت آور است/ برلین موظف به حفاظت از داده های شهروندان است

آمریکا اروپا

کمیسر حفاظت از اطلاعات فدرال آلمان با حیرت آور ارزیابی کردن وسعت جاسوسی های آژانس امنیت ملی آمریکا دولت کشورش را موظف دانست که در تمامی سطوح از داده های شخصی شهروندان حمایت بیشتری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیتر شار"، کمیسر حفاظت از اطلاعات فدرال آلمان که آخرین روزهای این سمت خود را می گذراند و امروز آخرین روز کاری وی می باشد در بخشی از گفتگو با روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روند شای" اظهار داشت: این مسئله که آژانس امنیت ملی آمریکا اقدامات جاسوسی انجام می دهد غافلگیر کننده نبود اما وسعت این گونه فعالیت های جاسوسی حیرت آور است.

وی افزود: این مسئله برای من قابل توجه است که آژانس امنیت ملی آمریکا در چه وسعتی موفق شده است رمزگذاری های ما را برای حمایت از اطلاعات شخصی دستکاری و تحریف کند.

پیتر شار در بخش دیگری از این گفتگو از مدارک زیادی خبرداد که از جاسوسی های گسترده آژانس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و دیگر آژانس های اطلاعاتی خبر می دهند.

وی همچنین تصریح کرد که ما نباید این جاسوسی های گسترده را بپذیریم. من دولت آلمان را موظف می دانم که در همه سطوح برای حمایت بهتر از داده های شخصی شهروندان اقدام کند. در این راستا باید اصول حفاظت از داده ها در حقوق و قوانین بین المللی گنجانده شود.