بهای آزادی خواهی در عربستان؛

چهار سال زندان و 300 ضربه شلاق برای یک فعال سیاسی مخالف آل سعود

آفریقا و خاورمیانه

یک فعال سیاسی در عربستان سعودی به علت درخواست از مقامات این کشور برای اصلاحات سیاسی به گذراندن چهار سال زندان و تحمل 300 ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یک دادگاه در عربستان سعودی "عمر السعید" فعال سیاسی را به علت درخواست برای انجام اصلاحات سیاسی به گذراندن چهار سال زندان و تحمل 300 ضربه شلاق محکوم کرد.

بنابر اعلام موسسه حقوق مدنی و سیاسی در عربستان، این فعال سیاسی در هیچ دادگاه علنی و قانونی مورد محاکمه قرار نگرفته و مراحل صدور حکم وی به صورت محرمانه طی شده است.

موسسه حقوق مدنی و سیاسی در عربستان همچنین اعلام کرده است که طی سال جاری چهار نفر از اعضای این موسسه محکوم به زندان شده اند و آخرین آنها عمر السعید بوده که خواستار ایجاد اصلاحات سیاسی و برقراری حکومت مشروطه پادشاهی شده بود.